Norske Lysdesignere

I April 2014 holdt NL sitt første årsmøte

I April holdt NL sitt første årsmøte, dette var en fantastisk suksess med hele 32 fremmødte, ut av ca 50 medlemmer. Nytt styre, opptakskomite og valgkomite ble valgt. Nærmere informasjon om hvem som sitter i forskjellige hverv finnes under kontaktinformasjon her på siden. Før årsmøtet 27. April 2014 arrangerte NL en aften med faglig påfyll. Et nøye utvalgt og sammensatt knippe av våre medlemmer fikk 7 minutters taletid der de ble bedt om hvordan deres arbeidshverdag som lysdesigner er.