Norske Lysdesignere

"Dagslys i skolebygg"NAL m.fl. arrangerer kurs tirsdag 26.april på Arkitektenes hus

"Dagslys i skolebygg", NAL m.fl. arrangerer kurs tirsdag 26. april på Arkitektenes Hus i Oslo. Kurset kan også følges via direkte streaming.  NAL tilbyr redusert kursavgift til medlemmer av NAL, Lyskultur, Norske Lysdesignere, NIL og RIF. Dere kan kontakte NAL for spes. betingelser dersom dere har grupper som ønsker å delta.

Les mer om kurset på NAL sine hjemmesider;

http://kurs.arkitektur.no/1237390


PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL
 

Bolk 1: Hvorfor er det viktig med dagslys / aktuell forskning

0905 – 0935
Daglys, utsyn og helse
v/Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

0935 – 1030
H
vorfor er ikke dagslyset en selvfølge? Utfordringer knyttet til skoleutbygginger 
Om forskning på dagslys, utsyn, både skoler og andre bygg. Rykkin, Veidekke OPS, Tynseth, Nord Østerdal.
v/ Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, NMBU                      

1030 – 1045
Pause
 

Bolk 2:  Den gode bestilling / eksempler

1045-1130
Hvordan sikre prosjektkvalitet i bestillingsprosessen
Hva er OPS? Hvilke kriterier blir man evaluert i forhold til? Hvordan foregår dialogen- Hvordan premieres godt dagslys i evalueringen? Hvilke krav stiller dere som bestillere til innsendt materiale og dokumentasjon? Eksempel Jessheim OPS (Veidekke)
v/ Grete Greve Aubert, Arkitekt, Ass.dir/ prosjektsjef AFK eiendom FKF

1130-1145
Spørsmål og diskusjon

v/ Leif Daniel Houck

1145 – 1230
Lunsj

Bolk 3: Bygningskroppen betydning for dagslystilgang

1230 -1300
Bygningskropp og dagslystilgang i et historisk perspektiv
v/ Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, NMBU

1300-1345
Større skoler og mindre tomter = skoler i høyden
Erfaringer, utfordringer – Fokus på energi vs dagslys. Høyhusskoler eksempler (planløsning, dagslys og energi). Mesterfjellet skole Larvik, Harestad skole, Randaberg, Ny skole i Hammerfest.
v/James Dodson, Arkitekt MNAL, SPINN Arkitekter AS

1345-1400
Pause 

Bolk 4:  Eksempler på løsninger og prosjekter

1400 – 1445
Systematisk tilnærming til gode dagslysforhold – case  Bjørnveien skole
Om overordnede prinsipper og erfaringer med dagslysberegninger for Bjørnveien skole i Oslo (GASA er arkitekter). Prosjektet er en samspillskontrakt med fokus på dagslys  og et krav om minimum 1 % dagslysfaktor til alle arbeidsplasser. Dette gir føringer for vindusplassering- og størrelser og dermed også for arkitekturen. Skolen skal også bli passivhus.
v/ Hilde Drolsum Røkenes Bygningsfysisker MRIF, Norconsult

1445 – 1545
Dagslys i skoler og undervisningsbygg – eksempler fra praksis
v/ Kasper Kyndesen, Head of Market & Lead Design Architect, HLA Norway og Jakob Strømann-Andersen, Lead Sustainability Engineer, PhD, DGNB Auditor - Urban Districts  

1445 – 1545    
Dagslys i skoler og undervisningsbygg – En dialog om indledende undersøgelser
og eksempler fra praksis  (Campus Roskilde)
v/ Kasper Kyndesen, Head of Market & Lead Design Architect, HLA Norway og Jakob Strømann-Andersen, Lead Sustainability Engineer, PhD, DGNB Auditor - Urban Districts Lighting design - improving learning environments through lighting, Phd under udvikling hos HLA

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

v/ Leif Daniel Houck

1600
Avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet.