Norske Lysdesignere

Høgskolen i Sørøst Norge søker Professor/førsteamanuensis innen lysdesign

Sykler 700x433.jpg (article).jpg
 

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for helsevitenskap har et omfattende studietilbud blant annet innen fagområdene sykepleie, radiografi, optometri og synsvitenskap. Fakultetet har hovedsete i Drammen med fem institutter fordelt på tre campus, henholdsvis Drammen, Kongsberg og Vestfold.

Fakultetet tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå, samt et ph.d.-studium i Personorientert helsearbeid. I tillegg tilbyr fakultetet også omfattende forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig og privat sektor.

Sjekk stillingsannonse her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/125980/professor-foersteamanuensis-innen-lysdesign