Norske Lysdesignere

Årsmøte protokoll

I dag har vi sendt ut referat/protokoll fra NL's årsmøte 2016 til medlemmer og studentmedlemmer i NL. De nye representantene for styret, opptakskomiteen og valgkomiteen er også oppdatert her på hjemmesiden (sjekk http://www.norskelysdesignere.no/about/ )

De nye representane er nå:

STYRET

 • Styreleder: Silje Thorsager Østby  +47 97635732
 • Nestleder: Arve Olsen
 • PR/Web: Kari Hornmoen
 • Arrangement: Helene Fjellberg
 • Økonomi: Martin Holmberg
 • Fagpolitisk: Linda Knoph Vigsnæs

OPPTAKSKOMITEEN

 • Tine Grønstad
 • Peter Selmer Eide
 • Stefan Maasen
 • Charlotte Bjerke
 • Silje Rosenberg

VALGKOMITEEN

 • Ruth Marie Bottheim
 • Arne Grønsdal
 • Helena Kive
 • Kristhild Benjamine Hansen