Norske Lysdesignere

Høringsnotat

Det er nå ute et høringsnotat fra Direktoratet for Byggkvalitet vedrørende forslag til ny TEK 17. NL styret ønsker og kommentere endringer som berører lys. Styret ønsker NL sine medlemmer velkommen til å gi sine kommentarer som vil da bli implementert i styrets kommentar til dibk som vi sender samlet 10. februar. Det som omhandler dagslys står i Kapittel om inneklima og helse punkt 13.7 og 13.8. Eventuelle kommentarer sendes styret innen mandag 6. februar kl.12.00. Send epost til post@norskelysdesignere.no

Sjekk høringsnotatet her: