Norske Lysdesignere

Spørreundersøkelse om dagslys og TEK17

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører nå en spørreundersøkelse om dagslys og TEK17 for å kartlegge hvordan regelverket blir forstått og praktisert av prosjekterende og kommuner. Undersøkelsen utføres av Sweco Norge AS.

Undersøkelsen tar ca. 10-12 minutter.

Dataene i undersøkelsen behandles konfidensielt og respondentene vil være anonyme.

 

Link til undersøkelsen: https://survey.enalyzer.com/?pid=h2qs2p6d

Fristen for å svare er mandag 19. august.

 Har du spørsmål til undersøkelsen kan du sende e-post til: signe.moland@sweco.no

 

Vi håper du vil delta!