Norske Lysdesignere

#NORSKE LYSDESIGNERE

Lysdesign er bevist bruk av kunstig og naturlig lys som forener en kreativ, teknisk og estetisk tilnærming til utforming av belysningsanlegg. En lysdesigner bør vite hvordan lyset påvirker mennesker fysisk og psykisk.

Denne kunnskapen brukes for å definere rom og fremheve form, forbedre lesbarhet, øke opplevelsen av komfort, sikkerhet og trygghet. Lysdesign tar utgangspunkt i menneskets behov og opplevelse av sted. Lysdesign handler om å understreke balansen mellom estetikk, teknikk og funkjson.

Norske Lysdesignere er en profesjonsforening for lysdesignere. Foreningens formål er å samle norske lydesignere for å ivareta felles faglige interesser, synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standarene i samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign.