Norske Lysdesignere
 
 

Lysdesign er bevisst bruk av kunstig og naturlig lys som forener en kreativ, teknisk og estetisk tilnærming til utforming og realisering av belysningsanlegg. En lysdesigner bør vite hvordan lyset påvirker mennesker fysisk og psykisk. 

Denne kunnskapen brukes for å definere  rom og fremheve form, forbedre lesbarhet, øke opplevelsen av komfort, sikkerhet og trygghet. Lysdesign tar utgangspunkt i menneskets behov og opplevelse av sted.  Lysdesign handler om å understreke balansen mellom estetikk, teknikk og funksjon.

 

AKTUELT

                                            PROSJEKTER  Lysdesigner Arve Olsen i Light Bureau har spesialdesignet lysdetaljer som integreres i den faste innredningen for Lundin- kontoret på Lysaker.                                         Les mer her

                     

                     PROSJEKTER

Lysdesigner Arve Olsen i Light Bureau har spesialdesignet lysdetaljer som integreres i den faste innredningen for Lundin- kontoret på Lysaker.

                                      Les mer her

                              YTELSESBESKRIVELSEN  Ytelsesbeskrivelsen hendvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og          kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydeliggjøre for partene    (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres                                              og hvordan de kan leveres.                                            Les mer her

             

               YTELSESBESKRIVELSEN

Ytelsesbeskrivelsen hendvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og          kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydeliggjøre for partene    (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres                                              og hvordan de kan leveres.

                                         Les mer her