Norske Lysdesignere
Back to All Events

Søknadsfrist Norsk Lyspris 2015

Norsk lyspris er belysningsbransjens fremste prisutdeling. Lysprisen skal synliggjøre gode og innovative lysprosjekter i Norge. Prisklassene er utvidet fra tidligere år, og lysprisen tildeles for første gang prosjekter innenfor tre klasser; «beste innendørsprosjekt», «beste utendørsprosjekt» og «åpen klasse». Norsk lyspris er et viktig strategisk virkemiddel for å synliggjøre for omverdenen hva god lysdesign er.

Prisutdelingen vil finne sted på DogA 2. desember. Juryen består av jurymedlemmer med høy lysdesignfaglig kompetanse, som dette året er representert av Are Røysamb, studieleder for lysdesignstudiet på HBV, Arve Olsen, leder for Light Bureau Skandinavia, Morten Pedersen, Lysdesigner i Rambøll, Gjermund Sjøsåsen, leder for Seksjon Lysdesign hos ECT og Tina Therese Larsen, rådigvende arktiekt i Husbanken Region Vest.

Lyskultur har i 2015 rettet et stort fokus på lysprosjekter som gir merverdi i form av universell utforming, samt økt medie- og myndighetskontakt på vegne av vår medlemsbase. Vi har i den anledning utarbeidet nye nettsider med en plattform dedikert til synliggjøring av våre medlemmers prosjekter og kompetanse.

International Year of Light

2015 er et stort år for Lyskultur og norsk belysningsbransje forøvrig, det er nemlig det internasjonale året for lys! Lysåret er et initiativ fra FN, som i samarbeid med UNESCO ønsker å markere nødvendigheten av den globale bevisstheten rundt bærekraftig lysteknologi. FN har sett nødvendigheten av et globalt fellesskap for å takle de globale utfordringene vi møter i form av energiforbruk, utdanning, jordbruk og helse. «Lys», i all sin betydning, spiller en helt nødvendig rolle i våre liv, og er en av de mest avgjørende vitenskapene i vårt århundre.

Norsk Lyspris blir i år avholdt på DogA, den 2. desember. 
Søknadsfrist for innmelding av prosjekter til Norsk Lyspris er 15. september. 

Søknadskjema finner du på www.lyskultur.no

 

Earlier Event: September 11
Oslo Kulturnatt
Later Event: September 24
Elvelangs 2015