Norske Lysdesignere

OPPTAKSKRITERIER

 

SØKNAD SENDES TIL mdlm@norskelysdesignere.no, eller lastes opp til høyre.

Opptakskriterier

Det kan søkes om medlemskap i tre kategorier: 

Kategori A:  

Krever en bachelor- eller mastergrad i lysdesign fra godkjent høgskole eller universitet. Det krever også at du har vært yrkesaktiv lysdesigner i minimum ett år før opptak.  

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:  

Kopi av vitnemål 
Bekreftelse på arbeidserfaring/arbeidsforhold 
Bekreftelsen må også dokumentere arbeidserfaringens lengde 

Pris: NOK 850,- / år

Kategori B:  

Krever mastergrad eller tilsvarende, i design- eller arkitekturfag fra godkjent høgskole eller universitet. Søker må skriftlig dokumentere relevant arbeidserfaring med spesialisering i belysning og må har virket som lysdesigner i de siste to år før opptak.  

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:  

Beskrivelse av relevant erfaring (i form av tekst) 
Kopi av vitnemål 
Bekreftelse på arbeidserfaring og lengde 

Pris: NOK 850,- / år

Kategori C:  

Krever relevant yrkesaktivitet innen lysdesignfaget i minimum fem år før opptak. Søker må skriftlig dokumentere relevant arbeidserfaring med spesialisering i belysning og må har virket som lysdesigner i de siste fem år før opptak.  

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:  

Beskrivelse som viser søkers forståelse for lysdesignfaget og dokumentasjon på relevant arbeidserfaring i form av portefølje og CV. Porteføljen skal inneholde et minimum av tre referanseprosjekter og søkerens rolle i prosjektene skal komme tydelig frem. 

NL har tillit til at innsendt dokumentasjon er gyldig. Om juks med dokumentasjonen blir oppdaget medfører det umiddelbart opphør av medlemskapet. 

Pris: NOK 850,- / år

Studentmedlemskap:

Studenter ved bachelor- eller mastergradsstudie i lysdesign kan søke om studentmedlemskap i organisasjonen. Studentmedlemskap er gratis og varer i inntil ett år etter fullført studie. Studentmedlemmer drar nytte av medlemsfordelene i Norske Lysdesignere, men har ikke stemmerett ved årsmøtet.

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:
Kopi av studiebevis sendes til mdlm@norskelysdesignere.no

Pris: Gratis

Navn *
Navn