Norske Lysdesignere
 
 
YTELSESBESKRIVELSEN  Ytelsesbeskrivelsen hendvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og   kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydeliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan leveres . Les mer her

YTELSESBESKRIVELSEN

Ytelsesbeskrivelsen hendvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og   kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydeliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan leveres .Les mer her

INSTAGRAM

PROSJEKTER  Lysdesign og utforming av kobberinstallasjon i dagslysåpning, er designet av Linda Knoph Vigsnæs. Bildene viser lysdesigner Linda Vigsnæs moderne kobberinstallasjon som siler dagslyset.  Les mer her

PROSJEKTER

Lysdesign og utforming av kobberinstallasjon i dagslysåpning, er designet av Linda Knoph Vigsnæs. Bildene viser lysdesigner Linda Vigsnæs moderne kobberinstallasjon som siler dagslyset. Les mer her