Norske Lysdesignere

YTELSESBESKRIVELSE

Norske Lysdesignere er en profesjonsforening for lysdesignere. Foreningens formål er å samle norske lydesignere for å ivareta felles faglige interesser, synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standarene i samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign. 

Denne ytelsesbeskrivelsen henvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan leveres.Oppdragsgiver kan benytte lysdesignfaglig ytelsesbeskrivelse for å beskrive hvilke ytelser man ønsker å få tilbud på. For lysdesigneren danner den et grunnlag for å tydeliggjøre omfanget av tilbudt tjenester. Ytelsesbeskrivelsen gir et grunnlag for å sammenligne tilbudte ytelser fra ulike tilbydere og vurdere ytelser mot honorar. På denne måten kan den bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og arbeider som skal leveres. Det er ikke ment at man nødvendigvis skal henvise til ytelsesbeskrivelsen i sin helhet, men heller bruke den teksten man har behov for.

Ytelsesbeskrivelsen er et levende dokument, som oppdateres i takt med faget lysdesign, og bransjen for lysdesign endrer seg. Innspill til dokumentet kan rettes foreningen Norske lysdesignere på post@norskelysdesignere.no. Ytelsesbeskrivelsen er utarbeidet av Hege Mogård Hanssen og Roar Sande. 

 

 

 

 

Kalender